Metodologia

Clip Clap-English for Kids és un mètode global basat en la motivació de l’alumne estimulant-lo a través del joc, de les cançons i de les històries a les que ens conviden els personatges protagonistes, creant situacions en anglès, en les quals l’alumne podrà desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques per poder comunicar-se en aquest idioma.

Totes les activitats tenen com objectiu principal l’ús de la llengua. El que pretenem és crear la necessitat d’utilitzar el llenguatge en cada situació.

Els alumnes, conjuntament amb els nostres afectuosos personatges, es veuen immersos en una sèrie de situacions quotidianes en les que s’utilitza l’anglès des del primer minut de classe.

Aquestes inèdites històries són les que ens proporcionen la possibilitat de crear unes classes dinàmiques, participatives i motivadores, adequades a cada edat, i amb les que garantim l’aprenentatge global de l’idioma.

Volem crear, als nostres alumnes, la necessitat de comunicació, assegurant així que l’ aprenentatge del nou idioma estigui totalment contextualitzat i sigui quelcom més que una simple llista de paraules inconnexes.

+

Perquè Clip Clap-English for Kids?

  • Millor comprensió oral: els alumnes han de construir el significat de les diferents situacions que es treballen a classe, a partir d’uns primers estímuls reconeguts i que ens plantegen les històries.
  • Per aconseguir una millor pronunciació, entonació i ritme en anglès cal estar exposats a aquest nou idioma el més aviat possible, ja que s’aprenen abans de començar a utilitzar l’idioma objecte d’aprenentatge.
  • Millor expressió oral: Clip Clap-English for Kids crea als alumnes la necessitat de fer-se entendre en la llengua que estan aprenent. Ells han de fer l’esforç de comunicar-se amb la nova llengua, per tal que vagin agafant confiança en l’ús de l’anglès.
  • La lectura i l’expressió escrita gramaticalment correcta, son més senzilles d’aprendre quant, des d’una edat primerenca, s’ha estat exposat a l’anglès. Els nens ja saben molt sobre el nou idioma sense ser-ne conscients.